עריכת חוזה בכתב

אפילו במקרים שבהם עבור אספקת הסחורה כבר שולם שיק, כדאי לך מאוד, כבעל עסק, לחתום עם הלקוח על חוזה שנוסח על ידי עורך דין מטעמך, אפילו במקרים שבהם בעבור אספקת הסחורה כבר ניתן לך השיק מידי הלקוח.

בדרך הזו, תקטין  את הסיכון להעלאת טענות סרק מצד הלקוח בעניינים שונים ותקצר את דרכו לגביית החוב.

חוזה בכתב אף מאפשר להגיש תביעה על סכום קצוב ישירות להוצאה לפועל.

כמו כן, חוזה שכזה מאפשר הכנסת התניות וסעיפים אשר עשויים להגן עליך בעתיד.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים