קבלת בטחונות וערבים

כבעל עסק, השתדל לקבל מהלקוח בטחונות וערבויות בהיקפים ההולמים את האשראי הניתן לו. סוגי הביטחונות רבים ומגוונים ויש להתאים לכל תחום עיסוק את הביטחונות ההולמים אותו.

קביעת והשגת ביטחונות אלו יקלו מאוד בעתיד את פירעון החוב אם וכאשר ייווצר.

כמו כן, עצם קבלת הביטחון ירתיע את הלקוח מלהפר את ההסכם.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים