רצוי לערוך בדיקת חבות מס

רצוי לערוך בדיקת חבות מס הכנסה על הרווח שהצטבר בשנת המס החולפת, זאת על בסיס דו"ח רווח והפסד אשר ניתן להפיק בעזרת מערכת הנהלת חשבונות. כדאי לדעת את גובה סכום המס אשר צפוי לתשלום או להחזר מראש לפי הנתונים. בדיקת חבות המס יכולה לחסוך לכם לא מעט כספים לעסק שלכם וכדאי מאוד שתהיו ערים לכך ובמיוחד בתום שנת הכספים.

מאת: אבי בבאי, מומחה לייעוץ מס.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים