רצוי לשלם חובות עד תום שנת הכספים

יש לערוך דו"ח רווח והפסד שנתי ובו צפי הרווח לצורך מס ההכנסה עד תום שנת הכספים המסוימת.

במידה וישנו חוב מומלץ לשלם את יתרתו עד ה-31 בינואר של השנה הבאה.

כך ימנע בעל עסק קטן או בינוני מריבית והצמדה.

מאת: יגאל רוזנווסר, מומחה בתחום ייעוץ המס.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים