רצוי מאוד לתעד ראיות נזיקין

כל ראייה או או עדות שתוכל לעזור בהוכחת הנזק, רצוי מאוד לצלם או לתעד על ידי צילום ולדאוג לשמור על כך.

 


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים