תקופת ההתיישנות להגשת תביעה היא לעתים יותר משבע שנים

מקובל לחשוב שתקופת ההתיישנות להגשת תביעה היא שבע שנים, אך לא תמיד זה כך. במקרים מסויימים תקופת ההתיישנות קצרה יותר ובמקרים אחרים היא דווקא ארוכה יותר. כדוגמא ניתן להשתמש בחוק האחריות למוצרים פגומים-שם נקבע שאחריות יצרנים או מרכיבי מזון היא קצרה יותר משבע שנים וההתיישנות מאפשרת תביעה עד לשלוש שנים מהזמן בו קרה והתרחשה העלה לתביעה. הארכה של תקופת ההתיישנות, היא לאו דווקא בחקיקה ספציפית אלא מונחית על פי עיקרון ספציפי, שכאשר לאדם עומדת הזכות לתבוע והוא נמנע ממנו בגלל הסתרה או אי ידיעה על עובדה מהותית אפשר להאריך את תקופת ההתיישנות.

 


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים