הפעולות הראשונות בהן יש לנקוט לאחר אירוע נזיקין

באירוע מסוג נזיקין יש לכתוב במפורט את כל התהליך והפרטים ממנו הורכב אירוע הפגיעה ומיד לאחר האירוע עצמו, כשהזיכרון עדיין טרי. ככל שעובר זמן דברים מתעמעמים ונשכחים, פרטים אילו יכולים להיות אילו שיקבעו האם תזכו בתביעה. בנוסף, כדאי לצלם את המקום בו קרה הנזק או את מי שגרם אותו.

 


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים