הטבה לשכירים

כמדי שנה בחודש דצמבר, לקראת תום שנת הכספים, נוהגים מעסיקים לשלם לעובדיהם מענקים ותשלומים אחרים כמו משכורת 13 (שכר או תשלום נוסף). תשלומים אלה חייבים בתנאים מסויימים בפריסה לפי תקנות הביטוח הלאומי, ועשויים לזכות עובדים שקיבלו גמלאות מחליפות שכר בהפרשים מהמוסד לביטוח לאומי (דמי לידה, גמלה לשמירת הריון, תגמולי מילואים, דמי פגיעה, קצבה ומענק בשל נכות מהעבודה, דמי תאונה, דמי אבטלה וגמלת תלויים). זאת כמובן בתנאי שתוגש תביעה להפרשי גמלה.

מאת: אורנה צח, רואת חשבון ויועצת בתחום הביטוח הלאומי


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים