איך לנהל את תזרים המזומנים בעסק

ניהול תזרים מזומנים נכון הינו אחד הנושאים החשובים לניהול המערך הכספי של העסק. מקור התזרים החיובי של עסקים או חברות יכול להגיע: ממכירות ללקוח במזומן, גבייה של המחאות וכרטיסי אשראי בגין מכירות בהקפה, מכירת נכסים קבועה של העסק (ציוד, רכב או מגרשים), הזרמה של כסף על ידי בעל העסק, החזרים שונים של רשויות המס, קבלת כסף שמקורו בלקיחת הלוואות מהבנקים, תקבולים מחברות הביטוח בגין פיצוי על נזקים שונים. גם בתקופה שהחברה רווחית יש לנהל את התזרים כך שהפער בין התקבולים בפועל יהיו גבוהים יותר מהתשלומים בפועל.

מאת: רמי אריה, רואה חשבון ועורך דין.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים