מה שרצוי לעשות במקרה של הפרת חוזה עבודה

במקרה של הפרת חוזה עבודה, רצוי מאד לקבוע את גובה הפיצויים.

 


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים