בניית תזרים מזומנים בצורה נכונה יותר

כל אדם פרטי, ועל אחת כמה וכמה בעל עסק, חייב להעניק תשומת לב ראויה לנושא ניהול הכספים שלו. משתנה מרכזי במשוואת ניהול הכספים הוא ניהול תזרים מזומנים. כלומר: בחינה מדוקדקת של תנועותיו הכספיות של האדם או העסק, על ההוצאות וההכנסות, גם יחד ובמסגרת של פרקי-זמן מוגדרים מראש. אז איך אתה, כבעל העסק,תעשה זאת נכון? העצות המובילות במאמר שלפניך
clicking and analysis  business financial report

בכוחו של ניהול תזרים מזומנים, הנעשה באופן נכון, לשפר את ההתנהלות הכלכלית של הגורם המבצע אותו, לא רק בעשרות מונים, אלא גם בהווה וגם בעתיד, וכאשר הרווח המושג בדרך זו עשוי להיות משמעותי בהחלט.

מה שחשוב לתת עליו את הדעת, בנקודה הנוכחית, הוא שניהול תזרים מזומנים אינו בהכרח משימה פשוטה.

מעבר לחוסר הרצון של רבים להיכנס ל"מים העמוקים" של תחום הניהול הפיננסי, ולפחד של רבים מהתעסקות עם מספרים, כולל בתוכו הניהול היבטים מסוימים של חוסר ודאות.

אז כיצד אתה, כבעל עסק, תעשה את זה נכון? הרי לפניך השלבים המרכזיים לניטרול נכון של ה"מוקש" הזה:
1. תכנון ומיפוי

נקודת ההתחלה של כל פעולה פיננסית, על אחת כמה וכמה כזו החשובה כל כך כמו ניהול תזרים מזומנים, היא ביצוע סוג של מחקר. מחקר, הכולל בתוכו איסוף של שלל נתונים בעלי היבט כלכלי, וזאת באמצעות סקירה של מצב חשבון הבנק, פירוט ההוצאות והחיובים של כרטיסי האשראי, ההוצאות הקבועות שיש לעסק, מועדי התשלום (למשל, במקרה של תשלום מצד הלקוחות במספר מועדים) ועוד.

העצה המועילה ביותר בתחום זה היא לנסות לשער גם את גובה ההוצאות שאינן קבועות, על פי שנים קודמות או הערכות הגיוניות, וכן לחלק את הכנסות העסק והוצאותיו לתחומים מוגדרים, כדוגמת: ציוד לעסק, אחזקת משרד, משכורות ועוד.

2. חשיבותו של ציר הזמן
כפי שטענו מעלה, תזרים מזומנים צריך להתבצע לאורך פרק זמן ספציפי, מה שאומר שלצורך הכנתו נדרש ליצור ציר זמן. לפני שעושים זאת חשוב להגדיר את ההכנסות וההוצאות העתידיות לא רק על בסיס התאריך המשוער שלהם, גם אם רמת הוודאות של חלק מהן לא יכולה עדיין להיות מלאה במאת האחוזים. לשם הדוגמא: חישבו על עסקה בתשלומים קבועים, למול הוצאה בלתי מתוכננת לאחר פגם בציוד עליו מבוססת פעילות העסק.

היות וצריך שציר הזמן יהיה מקיף ככל האפשר (למעשה, תזרים טוב הוא כזה המתנהל בכל עת), מומלץ להגדיר את נקודת ההתחלה של ציר הזמן כיום בו מתחילים בביצוע חישובו של התזרים.

אופציה אחרת היא לבחור במועד קרוב "סמלי" כלשהו, דוגמת תחילת החודש העוקב או תחילת שנה קלנדרית.

גם לגבי הערך הפיננסי הראשוני של התזרים יש כמה וכמה אופציות: ניתן להתחיל אותו ממצבו הכלכלי הנוכחי של העסק (נניח, היתרה בחשבון הבנק שלו), או לחילופין, מאפס מוחלט.

על כל פנים, ככל שציר הזמן יהיה ארוך יותר כך סביר להניח שתהיינה הוצאות והכנסות אשר אינן בהכרח ודאיות.

3. ההיבט ה"מתמטי" של תזרים המזומנים

בבסיסו של כל תזרים מזומנים עומדים חישובים – לא מורכבים מדי – שהכרחי לבצע.

מבחינה מעשית, החישוב צריך להתבצע על פי האופן הבא: תחילה, יש להוסיף, הן להכנסות והן להוצאות, עמודה המתייחסת לסה"כ התזרים. סה"כ זה מחושב תוך החסרה של ההוצאות, והוספה של ההכנסות לסה"כ הקודם שלו. לרוב יהיה זה היום הקודם, אם כי ניתן לבצע זאת גם בפרקי זמן של שבוע או חודש.

בחינת ההון של העסק באותם פרקי זמן, ולאורך זמן, יכולה לשפר את ההתנהלות שלו בשלל דרכים.

כך לדוגמא: על פי התזרים ניתן לדעת מתי צפויה בעיה זו או אחרת מבחינה כלכלית, דבר המצריך, לעתים, גיוס פתרונות אשראי.

4. מומלץ מאוד שניהול תזרים המזומנים יתבצע בכל עת, כפעולה שגרתית. ככלות הכל, אין המדובר במשימה שצריכה לגזול זמן ומשאבים רבים מהאדם שמבצע אותה. התכנון יכול לדרוש כמה שעות של עבודה, אך הניהול היומיומי דורש ברוב העסקים זמן מועט ביותר. לשם דוגמא: לעסק עם מחזור הכנסות שנתי של כמיליון ש"ח, יש בממוצע כ- 5 פעולות תזרים מזומנים ביום.

5. נקודה חשובה נוספת: מומלץ מאוד לבצע ניתוח מסקנות וסיכומים שוטפים ולראות אם ישנם פערים בין תחזיות העסק לבין המצב בפועל. חשוב לדעת כי במצב כזה ניתנת לך, בעל העסק, האפשרות לשנות "אסטרטגיה" מבחינה כלכלית וניהולית "און-ליין".


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים