היערכות נכונה לקראת העברת תיק גבייה לעורך דין

לעתים, כבעל עסק, החייב לך לא מחזיר לך את חובו, למרות פניות חוזרות ונשנות הכוללות טלפונים, מגעים, מפגשים וכדומה, הוא מתמיד בסירובו . ברוב המקרים, אין מנוס מהעברת הנושא לטיפול משפטי של עורך דין. בדרך כלל, הדרך ברורה: אזהרה לחייב, חתומה על ידי עורך הדין, שאם לא יחזיר לך את כספיך, תוגש נגדו תביעה לבית המשפט ובמקרה והוא לא יחזיר, תביעה משפטית כנגדו. הרי לפניכם, הדרכים למעקב נכון מצידך על ההליך המשפטי כנגד החייב לך כספים
Attorney wearing classic gown in his office

מאת: בועז נחמד, ייעוץ ארגוני, מומחה בגבייה ומנחה סדנאות ומערכת "הטורבו העסקי".

לפעמים למרות ניסיונות חוזרים ונשנים שלך, בעל העסק, לגבות את הכסף המגיע לך מלקוח חייב, הדבר לא מסתייע. האחרון מתבצר בעמדתו ומסרב להחזיר את הכספים. במקרה כזה, על מנת לקבל את סכום הכסף המגיע לך מידי החייב עליך לפנות לערכאות משפטיות.

בנקודה זו מתחיל הצורך בסיוע של עורך דין. הוא זה שאמור להכין את הקרקע לתביעה המשפטית. תביעה לבית המשפט לא תתבצע ברגע הראשון. עד רגע הגשת התביעה לבית המשפט, תחלוף תקופת-מה שבה נהוג לשלוח לחייב מכתב התראה רשמי, החתום על ידי עורך הדין, במסגרתו הוא יתבקש לשלם את החוב "רגעים ספורים" לפני הגשת כתב תביעה לבית המשפט.

מכל מקום, התהליך המשפטי החל להתגלגל.

כעת, עליך להקפיד לעקוב אחר הפעילות המשפטית כנגד החייב.

להלן הדרכים למעקב נכון מצידך על ההליך המשפטי כנגד החייב לך כספים:

 1. עליך להתעדכן בפרטי ההליך המשפטי שמנהל עורך הדין שמינית לצורך הטיפול המשפטי בחייב כולל ידיעה על כל התקדמות, לטובתך או לרעתך, בהליך גביית החוב אל מול החייב.
 2. עליך להעביר לידי עורך הדין את דו"חות הנהלת החשבונות המגלגלות את תולדות החוב של החייב.
 3. עליך להעביר לידי עורך הדין פירוט מדויק, מפורט וכתוב הכולל, בין היתר, את כלל ניסיונות הגבייה אל מול החייב: תאריכים, תשובות הלקוח החייב במסגרת שיחות ופגישות שקיימת איתו (אם היו כאלה) וכו'.
 4. הגש לעורך הדין את פירוט הערבויות, אם ישנן, שניתנו על ידי הלקוח לפני ביצוע העסקה והיווצרות החוב.
 5. אם נכחו משתתפים נוספים בפגישות גביית החוב, עליך להעביר את פרטיהם האישיים לידי עורך הדין לכל מקרה ובייחוד לשם מתן עדות ו/או תצהיר, אם יהיה בכך צורך עתידי.
 6. יש להעביר לידי עורך הדין דיווח מפורט על כל מקרה יוצא דופן שאירע למול החייב אי-פעם.
 7. עליך להעביר לעורך הדין הוראות מדויקות, הכוללות אישורים ואיסורים, בנוגע לאופן גביית החוב והתקדמות התהליך המשפטי אל מול החייב עוד בטרם החל אותו תהליך משפטי.
 8. עליך ועל עורך הדין לסכם עוד לפני התחלת הטיפול שלו בתיק את שכר הטרחה שתשלם לו בעבור הטיפול בנושא.
 9. עליך לסכם עם עורך הדין את מסגרות התקציב והמותר לו בכל הנוגע להוצאות הפיננסיות והאגרות הצפויות להיות מוגשות על דיו אל מול החייב בדרך לגביית החוב.
 10. יש לקבל מעורך הדין פירוט על כל צעד מתוכנן, מתחייב ו/או צפוי בתוכנית המשפטית המתוכננת כנגד החייב כולל פירוט צעדים מתוכננים, מתחייבים ו/או צפויים מסודר לפי תאריכים.
 11. יש להגדיר, יחד עם עורך הדין, משמעויות ויעדים ברורים וריאליים הנובעים מסיכויי הצלחה או הכישלון של המהלך המשפטי כנגד החייב.
 12. הקפד למסור לעורך הדין כל פרט או בדל אינפורמציה על תהליך הגבייה מול החוב. אם ישנן התפתחויות או חדשות בנושא, הקפד למסור לו אותן בזמן אמת.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים