כך תקבל לידיך את החוב שמגיע לך

רבים מבעלי העסקים בישראל לא יודעים כיצד לנהוג למול חייבים, ולחלץ מהם חזרה את כספם. פעמים רבות זה נגמר בוויתור לחייב על החוב, פעמים אחרות זה מגיע למאבק משפטי יקר בעיקר לך. לפני שמגיעים להוצאות כבדות על עורך דין ואגרות שלא בטוח שיביאו לכם את כל הכסף, הרי פירוט הטקטיקות המובילות לקבלת סכומי החובות מהלקוחות החייבים
angry screaming businessman behind the prison cell over dark background

מאת: בועז נחמד, ייעוץ ארגוני, מומחה בגבייה ומנחה סדנאות ומערכת "הטורבו העסקי".

גביית חוב מלקוח/ות חייב/ים היא חלק אינטגרלי ונדרש על מנת לנהל עסק בריא.

להלן הטקטיקות המובילות להשגת החוב שלך, בעל העסק, מהחייב/ים לך (יצוין כי טקטיקות אלו מתאימות גם לאיש גבייה, שייתכן ואתה משתמש בשירותיו לצורך גביית החובות מהחייב/ים לך):

1. שיחה חד-משמעית – טלפן לחייב והבהר לו בצורה חד-משמעית במילים אלו: "אנא שלם לי את מלוא החוב שלך אליי ללא דיחוי".

2. הוסף עכשיו, כדי להוריד אחר כך, אך עם שמירה מלאה של הקרן – הגדל את הסכום ההתחלתי שאתה דורש מהחייב ביחס לחוב המקורי. הגדלה זו של החוב לא באה יש מאין, משום שהיא כוללת, בין היתר: ריבית פיגורים, ריבית, הוצאות גבייה וכו'. קח בחשבון שהצגת הדברים בצורה כזאת נועדה לצורכי מו"מ עם החייב. כך תוכל "לוותר" בתהליך מו"מ אפשרי עם החייב, שצפוי שלא להסכים להגדלת החוב בעזרת תוספות האחוזים הנ"ל ומעבר למה שהיה חייב בלעדיהן ומלכתחילה, מבלי לוותר על מלוא סכום החוב המקורי המגיע לך.

3. צעדי-ההמשך – הבהר לחייב שיש לך "בקנה" צעדי-המשך לגבייה מוצלחת, אם הצעדים שננקטו עד כה לא השיגו את מטרתם: גביית החוב במלואו, כאן ועכשיו.

4. אחידות והדרגתיות – עליך לשמור על אחידות במידע המועבר מטעמך לחייב בכל הכלים המתקשרים עמו מטעמך. כמו כן, רצוי לשמור על הדרגתיות בצעדים הננקטים כנגדו – מהקל אל הכבד. אם איש גבייה מטפל בנושא מטעמך, עליו לנהוג גם כן כך, ולהזכיר כל הזמן שהוא נציג רשמי ונאמן מצידך.

5. אל תגלוש לפסים לא רלוונטיים – בשיחת הגבייה עם החייב, עליך לשמור על בהירות, רצינות, ענייניות, על נוסח אחיד, על עירנות ועל פירוט רחב ככל שניתן של החייב באשר לדרכים בהם הוא הולך להחזיר את חובו. אין לפגוע בחייב ו/או לגלוש עמו לפסים אישיים. כמו כן, אין להתפזר, אין להתברבר ואין לגלוש לאווירת ודברי צחוק או לכל שיחה לא רלוונטית, כזאת שאינה קשורה למטרה – גבייה מלאה של החוב המגיע לך.

6. מסרים מתואמים, ברורים ואסרטיביים – כלל המסרים המועברים בינך לחייב, הן אם בע"פ והן אם בכתב, בשיחה טלפונית או במפגש פנים אל מול פנים, צריכים להיות אחידים, ברורים, שאינם משתמעים לשתי פנים, מסונכרנים כרונולוגית, קשורים אחד לשני, מתואמים האחד עם השני ותקיפים. כלומר, בסגנון הבא – "אתה חייב לשלם את מלוא החוב כאן ועכשיו".

7. הקפד על העברת מסרים רציפים ושמור ותעד אותם – המסרים שמועברים לחייב בנוגע לדרישת החוב על-ידך, צריכים להיות מתועדים, מתויקים, שמורים במקום מיוחד וניתן לאיתור ושליפה מהירים. כמו כן, יש לשמור שלא לשבור את רצף ההתקדמות במסרים שנמסרים מטעמך לחייב בהתאם להסכמות שהושגו עמו או לחילופין אי-ההסכמות שנתגלעו בינך או מי מטעמך לבינו במהלך המו"מ והשיחות עמו.

8. אל תסטה מדרישתך וחזור עליה כמו תוכי – עמוד איתן על שלך, וחזור כל הזמן על הדרישה לתשלום החוב המלא, כאן ועכשיו, מול כל ניסיון של החייב להסיט את נושא השיחה מתשלום שלו את החוב לנושאים אחרים, בהם אישיים.

9.  "זמנים זה קודש" – בהמשך להדרגתיות בצעדים נגד החייב, יש לדאוג שלא לחרוג ממסגרת הזמן המקסימלית שהצבת להעברת סכום החוב מהחייב אליך. הצג דרישה מלוות תאריך ספציפי להחזר החוב על-ידי החייב, ואל תיסוג ממנו.

10. "כדאי לך" – הדגש בפני החייב שכדאי לו לסגור את החוב דווקא איתך, על מנת לסיימו ללא בעיות מיותרות (משפטיות, כספיות נוספות ואחרות).

11. "זה אני שבא לקראתך" – הדגש ודאג להבהיר בכל הצורות שדרישתך לתשלום החוב באה על מנת לפתור את חילוקי-הדעות בין החייב לבינך, ולסיים אותם על הצד הטוב ביותר ולטובתו. זאת, כדי שהחייב יוכל להשאיר את הסכסוך והחוב מאחוריו ולפתוח בדרך חדשה, וחשוב מזה, חלקה, נקייה, טובה יותר ונטולת התחייבויות עבר שעלולות להפריע לו בדרכו החדשה.

12. "רק אני אחראי פה"  – הבהר והדגש בפני החייב כי אתה הכתובת היחידה לסגירת החוב, וכי אין מי שהוא חלופי שהוא יוכל לפנות אליו, על מנת להסדיר את הנושא. הדבר יקל עליך ויבהיר לחייב שכדי "לסגור עניינים" הוא צריך לדבר איתך ושרק איתך הוא יוכל לפתור את הנושא. איך? על-ידי תשלום מיידי ומלא של החוב ומיד.

13. "אתה עוד תשב בכלא על זה" – אל תחשוש לספר לחייב מה תעשה לו ומה יקרה לו, במידה ולא ישלם לך את החוב. כלומר: הזהר אותו מפני ההשלכות האפשרויות של צעדיך המשפטיים והעתידיים האחרים במידה ולא ישלם את החוב, גם אם הדברים מעוררים אנטגוניזם, גועל, חשש, מפחידים ולעתים גם רחוקים עדיין. לדוגמא: משפט ארוך, מייגע ומתיש, חובות נוספים, עיקולים של רכוש מביתו, של רכבו וכדומה, סנקציות על חשבון הבנק שלו ועונש מאסר בכלא..

14. "אתה היחיד שחייב לי כסף"- אל תספר ותחשוף בפני החייב הבודד את העובדה (אם קיימת) שלעסק שלך יש חייבים נוספים. בוא אליו נטול בעיות, מסמכים, קלסרים שמנים לעייפה וסיפורים על חייבים אחרים. דבר אתו והצג את הדברים כך שישתמע באופן חד וברור, שהוא היחיד שחייב לך כסף.

15. נודניק – אל תרפה מן החייב ונדנד לו השכם וערב בדבר חובו, עד אשר ישלמו במלואו, כאן ועכשיו.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים