כיצד ניתן לחסוך בדרישות תשלום בגין אגרות והיטלי פיתוח?

« חזרה לדף הקודם
0
0

י

סמן כספאם
פורסם על ידי שי וייסבוך (שאלות: 4, תשובות: 0)
נשאל ב 29 באפריל 2015 14:41
129 צפיות
0
תשובה פרטית

יש מספר דוגמאות שניתן לחסוך בדרישות התשלום של אגרות והיטלי פיתוח. בדיקה פרטנית של דרישת התשלום עשויה להביא למסקנה כי ההיטלים או האגרות הרלוונטיות נתבקשו מן הנישום שלא כדין ולעיתים תוך השתת תעריף גבוהה מזה המתחייב מכוח עזר עירוני. לעתים מתגלה כי הרשות המקומית לא עמדה בתנאים הפרוצדורליים הבסיסיים הרלוונטים להקמת התשתית עצמן או בתנאים הפרוצדורליים הנדרשים טרם משלוח דרישות התשלום לנישומים. לעתים דורשת הרשות המקומית אגרות והיטלי פיתוח לשם מימון הוצאות פיתוח הרלוונטיות כאשר בפועל לא הרשות אשר ביצעה את העבודות ולא היא שמימנה אותם.

מאת: שי וייסבוך, מומחה בענייני מיסוי, ארנונה, אגרות והיטלי פיתוח ודמי הקמה.

סומן כספאם
פורסם על ידי מערכת הטורבו העסקי (שאלות: 116, תשובות: 249)
נענה ב 4 במאי 2015 15:42
« חזרה לדף הקודם