כיצד ניתן לחסוך בתשלום ארנונה?

« חזרה לדף הקודם
0
0

גובה הארנונה משתנה בהתאם לשטח הנכס, שימושו ומיקומו. תעריף הארנונה המוטל על עסק מסחרי עשוי להיות שונה מזה המוטל על עסק אחר, כך גם יתכן כי לנכס אחד יהיה מספר סיווגים המתאימים לשימוש הנעשה בשטחים השונים המצויים בו. ניתן לחסוך בתשלום הארנונה במקרים כמו: תיקון הסיווג בו מסווג הנכס לצרכי ארנונה, תיקון טעויות בקביעת גודלו של הנכס, תיקון טעויות באבחנה של הרשות המקומית בין "מבנה" ל"קרקע תפוסה",שינוי שיטת מדידה של נכס בניגוד לחוק, פיצול בלתי חוקי של מבנה אחד בעל מהות אחת למספר סיווגים שונים באופן המעלה את מחיר הארנונה.

מאת: עו"ד שי וייסבוך, מומחה במיסוי עירוני, ארנונה, אגרות והיטלי פיתוח, דמי הקמה.

סמן כספאם
פורסם על ידי שי וייסבוך (שאלות: 4, תשובות: 0)
נשאל ב 29 באפריל 2015 15:04
118 צפיות
0
תשובה פרטית

גובה הארנונה משתנה בהתאם לשטח הנכס, שימושו ומיקומו. תעריף הארנונה המוטל על עסק מסחרי עשוי להיות שונה מזה המוטל על עסק אחר, כך גם יתכן כי לנכס אחד יהיה מספר סיווגים המתאימים לשימוש הנעשה בשטחים השונים המצויים בו. ניתן לחסוך בתשלום הארנונה במקרים כמו: תיקון הסיווג בו מסווג הנכס לצרכי ארנונה, תיקון טעויות בקביעת גודלו של הנכס, תיקון טעויות באבחנה של הרשות המקומית בין "מבנה" ל"קרקע תפוסה",שינוי שיטת מדידה של נכס בניגוד לחוק, פיצול בלתי חוקי של מבנה אחד בעל מהות אחת למספר סיווגים שונים באופן המעלה את מחיר הארנונה.

מאת: עו"ד שי וייסבוך, מומחה במיסוי עירוני, ארנונה, אגרות והיטלי פיתוח, דמי הקמה.

סומן כספאם
פורסם על ידי מערכת הטורבו העסקי (שאלות: 116, תשובות: 249)
נענה ב 4 במאי 2015 09:58
« חזרה לדף הקודם