מהו המושג חברה מנהלת?

« חזרה לדף הקודם
0
0
סמן כספאם
פורסם על ידי יובל דורי (שאלות: 2, תשובות: 0)
נשאל ב 14 ביוני 2015 11:00
835 צפיות
0
תשובה פרטית

חברה מנהלת היא חברה הרשומה כחברה על פי חוק החברות, שעיסוקה הבלעדי הוא ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה ואושרה כחברה מנהלת על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, בהתאם להוראות הדין. בטרם נותן הממונה אישור לחברה לשמש כחברה מנהלת, בודק הממונה את האנשים, את הגופים השולטים בחברה המנהלת ואת נושאי המשרות על כישוריהם, על השכלתם ועל מידת יושרם. חברה מנהלת נדרשת להון עצמי מינימלי כנדרש בהוראות הדין החלות על קופות גמל וקרנות פנסיה ובהנחיות הממונה. מאת: יובל דורי, סוכן ביטוח פנסיוני.

סומן כספאם
פורסם על ידי מערכת הטורבו העסקי (שאלות: 116, תשובות: 249)
נענה ב 14 ביוני 2015 11:12
« חזרה לדף הקודם