הקפדה על סדר וארגון בניהול תיקי לקוחות

בכל הקשור לנושא הגבייה בעסק שלך, עליך להקפיד מאוד בכל מה שקשור לניהול ועדכון מדוקדק של פרטי הלקוח, פירוט הזמנותיו, רישום מלא של סכומי חיוביו ועמידתו בתשלומים. זאת, תוך הסתייעות בטפסי הזמנה, החתמת הלקוח על תעודת משלוח וכן ניהול מסודר של חשבוניות. בה בעת הקפד לבדוק חוקיות ותקינות השיק שנרשם על-ידי בעל החוב ודרישת בטחונות דוגמת ערבות אישית או בנקאית.


המאמר ו/או המידע כאמור לעיל, הינו מידע כללי בלבד, המיועד לכלל הגולשים, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני ואין "הטורבו העסקי" אחראי בדבר התוצאה במקרה של הסתמכות על המידע הנ"ל

אירועים