רן גולדברג

11

במעמד קבלת ההחלטה האם להשקיע בנכס למטרות שירות מוטב לאפיין את פרופיל השוכר הפוטנציאלי ולאפיין האם הדירה אכן אטרקטיבית עבורו. יש להסתכל על הנכס בעיניים מסחריות אובייקטיביות ולוודא שהנכס לרבות מיקומו בעל ביקוש גבוהה להשכרה. אחד הדברים המהותיים ביותר הוא מיקום הנכס ולכן רצוי לבחון היטב אילו הם האיזורים ה"חמים" יותר לשכירות בהם הביקוש בהם גבוהה יחסית לאיזורים אחרים. כמו כן יש לבחור מינוף נכון ויעיל לעסקה ספציפית ויש לתת את הדעת שכל שינוי מינורי באחוזים בהחלט משמעותי במיוחד בעסקת מקרקעין

מאת: רן גולדברג, מומחה בתיווך ובנדל"ן.

יש לשקול ולבחון האם להשקיע את ההון בנכסים יקרים או זולים, שכן נכסים יקרים משביחים את ערכם בערכים מוחלטים גבוהים יותר מאלה הזולים, ולכן מה יהווה השקעה כדאית יותר, תלוי מאד בתנודות השוק וצפי עליית המחירים בשנים הקרובות. יתכן ועל דירה זולה יחסית גובה התשואה יהיה גבוה יותר מגובה התשואה בדירות יקרות וזאת על פי כן שבפועל ההון המושקע ברכישת הנכס הזול יעמוד על חצי מההון המושקע ברכישת נכס יקר. במצב תנודות עליית המחירים בשוק נראה שכדאי בהחלט להשקיע בנכס זול בעל תשואות גבוהות לעומת נכס יקר בעל תשואות נמוכות יחסית.

מאת: רן גולדברג, מומחה לתיווך ונדל"ן

תזרים ורווחיות כשני משיקים מקבילים. המצב האידיאלי והרצוי בנכס להשקעה מתממש כאשר התשלום עבור המשכנתא משולם באמצעות דמי השכירות. במצב כזה הנכס בבחינת רווחי והעסקה בהחלט בעלת סבירות גבוהה להיחשב כמשתלמת, זאת בהנחה שהמשכנתא אינה נפרסת על פני תקופה קצרה במיוחד שאז ככל הנראה דמי השכירות לא יכסו את המשכנתא ולאו דווקא בשל העובדה שהעסקה אינה משתלמת. מדד נוסף וחשוב לבחינת עסקה משתלמת הינה גובה התשואה על ההון המושקע.

מאת: רן גולדברג, מומחה בתיווך ובנדל"ן

אירועים