מערכת הטורבו העסקי

מערכת הטורבו העסקי

421

כבעל עסק עליך להקפיד היטב על תיעוד כל חליפת ההתכתבויות והעברת המסרים השונים בינך לבין בעל החוב בעת הפעלת מהלך של גבייה. פעולה זו היא קריטית בכל הנוגע למטרה שלך: לבסס תשתית ראייתית המצביעה על צעדי הגבייה בהם נקט הנושה והמאמץ שהפעיל במידה והנושא יגיע לערכאות.

אם הצעדים האלו לא מסייעים לגובה, פנה לעורך דין בעניין, על מנת שייתן חתימה מקצועית משפטית מתבקשת על מסמך משפטי רשמי בטרם נקיטת הליכים משפטיים בבית משפט. פנייה שכזו יכולה בדרך כלל למנוע הוצאות מיותרות של כסך ובזבוז משאבי זמן ואנרגיה שלך במאבק משפטי מייגע, פתלתל וארוך שכלל לא בטוח שיחזיר לך את מלוא הכסף שלך מטעמו של החייב לך.

בכל הקשור לנושא הגבייה בעסק שלך, עליך להקפיד מאוד בכל מה שקשור לניהול ועדכון מדוקדק של פרטי הלקוח, פירוט הזמנותיו, רישום מלא של סכומי חיוביו ועמידתו בתשלומים. זאת, תוך הסתייעות בטפסי הזמנה, החתמת הלקוח על תעודת משלוח וכן ניהול מסודר של חשבוניות. בה בעת הקפד לבדוק חוקיות ותקינות השיק שנרשם על-ידי בעל החוב ודרישת בטחונות דוגמת ערבות אישית או בנקאית.

על מנת להוזיל עבורך תהליכי-גבייה אפשריים, מומלץ מאוד לכל עסק להתקשר באופן קבוע ובלעדי עם עורך דין אחד ספציפי המתמחה בגבייה שאליו יופנו באופן מרוכז הטיפולים בנושאים המשפטיים של הגבייה בעסק. כל זאת, על מנת להוזיל עלויות. אחד מכלי-הנשק החשובים ביותר היא הטלת עיקולים בטרם האזהרה. להזהיר את החייב שעומד להיפתח כנגדו תיק ורק אחר כך להתחיל לפעול לעיקול נכסיו. עו"ד מקצועי בתחום הגבייה יוכל לסייע לכם לא רק לזהות מבעוד מועד, חייב העלול להבריח את נכסיו ולהמליץ לכם להטיל עיקולים על נכסיו, אלא גם להוציא לחייבים, בפחות כסף, התראות לפני הגשת תביעה לחייבים וייצוג שלך (אם וכאשר) בבית-המשפט.

לכל בעל עסק יש אינטרס מובהק להכיר היטב את הלקוח שלך, ולדעת היטב את מרב הפרטים הנוגעים אליו. הדבר טוב לא רק לשיפור הנאמנות שלו לקנייה בעסק שלך דווקא ולא של מתחריך, אלא בעיקר על מנת להימנע מאי תשלום עבור רכישות של מוצרים ו/או שירותים ממך. על כן, עליך לדאוג לאסוף באופן שיטתי וקבוע מידע אודות הלקוח. במקרים מסוימים אין מנוס משימוש במאגרי-מידע פומביים ומבדיקות מעמיקות הדורשות לעתים זמן ומשאבים אחרים רבים ויקרים יותר עבורך. כל זאת, כדי לוודא שהלקוח אינו נמצא בתהליך של פשיטת רגל ושאינו מוגבל בהוצאה לפועל.

כבעל עסק, השתדל לקבל מהלקוח בטחונות וערבויות בהיקפים ההולמים את האשראי הניתן לו. סוגי הביטחונות רבים ומגוונים ויש להתאים לכל תחום עיסוק את הביטחונות ההולמים אותו.

קביעת והשגת ביטחונות אלו יקלו מאוד בעתיד את פירעון החוב אם וכאשר ייווצר.

כמו כן, עצם קבלת הביטחון ירתיע את הלקוח מלהפר את ההסכם.

אפילו במקרים שבהם עבור אספקת הסחורה כבר שולם שיק, כדאי לך מאוד, כבעל עסק, לחתום עם הלקוח על חוזה שנוסח על ידי עורך דין מטעמך, אפילו במקרים שבהם בעבור אספקת הסחורה כבר ניתן לך השיק מידי הלקוח.

בדרך הזו, תקטין  את הסיכון להעלאת טענות סרק מצד הלקוח בעניינים שונים ותקצר את דרכו לגביית החוב.

חוזה בכתב אף מאפשר להגיש תביעה על סכום קצוב ישירות להוצאה לפועל.

כמו כן, חוזה שכזה מאפשר הכנסת התניות וסעיפים אשר עשויים להגן עליך בעתיד.

אל תתבייש לקבוע לעצמך את המסגרת המירבית של האשראי אשר אתה נותן ללקוח. עדיף להתמודד עם עזיבת לקוח קיים או פוטנציאלי, מאשר התמודדות עם תהליך גבייה ארוך ויקר שלעתים לא מסתיים כשמלוא שוויה של הסחורה מוחזר לך.

במידה ולקוח שכבר קיבל את הסחורה ממך חורג בזמן או בהיקף של מסגרת זו, אל תעניק לו עוד אשראי ואל תספק לו עוד סחורה או שירות.

בעשותך זאת, אולי תאבד בכך לקוח אבל בראייה אסטרטגית אתה מקטין את סיכוניך בניהול העסק ונמנע מפתיחת פערי- אשראי גדולים.

כדי להימנע מהוצאות מיותרות ומבזבוז זמן ואנרגיה על גבייה, מומלץ שאתה, כבעל העסק, תיתן ללקוח אשראי מינימאלי כמה שיותר. לא רק מבחינת הסכום, אלא גם מבחינת אורך התקופה. הסכום צריך להיות הקטן ביותר האפשרי והתקופה – הקצרה ביותר האפשרית. בדרך זו תקטין את החשיפה למצב של חדלות פרעון או סירוב תשלום מצד הלקוח ותמנע הצטברות של חובות כבדים בהם הלקוח לא יכול לשאת או יבחר שלא לשלם.

כדי להימנע מהוצאות כספיות גדולות ומבזבוז משאבי זמן ואנרגיה מיותרים עליך כבעל עסק לאמץ מדיניות תשלום ברורה ולא לסטות ממנה, אפילו במחיר של איבוד לקוחות. במקרים מסוימים, אין להסתפק רק באספקת אשראי וסחורה בצורה מושכלת. לעתים, יש לשקול אפילו הימנעות מאספקת סחורה כלשהי ללקוח או לקבוצה מסוימת של לקוחות, מאחר ועדיף להפסיד רווח קטן שעשוי להתקבל, מאשר להפסיד את הסחורה כולה.

כדי למנוע הוצאות מיותרות של זמן, אנרגיה וכסף על גבייה, העדיפות הראשונה שלך כבעל עסק היא קבלת תשלום עבור מוצר או שירות שאתה נותן במזומן בלבד.

זאת, מכיוון שאי אפשר לדעת אם הכסף עבור שירות כזה או אחר שתיתן שישולם לך באמצעות שיק או שטר ביטחון ימומש בסופו של דבר ועניין.

כך, שיק יכול להיות ללא כיסוי ושטר ביטחון ניתן למימוש רק בלשכת ההוצאה לפועל.

 

יש להיזהר שלא "לגנוב עין", להטעות את הציבור על ידי סימון מחירים לא נכונים על המוצר. זהו ניצול של מוניטין ושם הטוב שרכש לעצמו בעל העסק על ידי הטעייה מכוונת של הציבור. בסופו של יום, רק אתה והעסק שלך תיפגעו מכך.

על מנת לשמור על ההמצאה שלכם בידיים בטוחות ולשפר את יכולת ההוכחה באם תידרש לכך, כדאי להפקיד את ההמצאה/הסקיצה/טיוטה וכדו', אצל עו"ד. תמיד ולאורך זמן יש לשמור את הסקיצה/טיוטה של היצירה על מנת שתוכלו להוכיח את בעלותכם על כך.

אירועים